HỌC TIẾNG PHÁP

The Shawshank Redemption – Boggs' Beating | Thủ thuật có ích nhất về the shawshank redemption

Công Nam

Xin chào các bạn, mình là Công Nam là người chiụ trách nhiệm chính cho mọi hoạt động tin tức của web này. Mọi thông tin mình cung cấp các bạn đều có thể tham khảo nhé!

Related Articles

44 Comments

  1. Hadley was a bad guy in the movie, but… when the light turns on and he was waiting for Boggs is kind of one of those spill your popcorn from clapping moments

  2. That look on Hadley's face when he takes his hat off scared the ever lovin' shit out of me the first time I saw this film. Even after all those years it still shivers me timbers! LONG LIVE CLANCY BROWN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button