Home » Thử thách Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 15 phút mỗi ngày – Part 23 | Hướng dẫn hữu ích về ky nang nghe tieng anh

Thử thách Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 15 phút mỗi ngày – Part 23 | Hướng dẫn hữu ích về ky nang nghe tieng anh

12 thoughts on “Thử thách Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 15 phút mỗi ngày – Part 23 | Hướng dẫn hữu ích về ky nang nghe tieng anh”

  1. Mọi người luyện nghe có bật phụ đề lên để đọc không ạ? Mình nghe không thì nghe từ được từ không, không hiểu nghĩa. Còn khi bật phụ đề lên vừa nghe vừa đọc mặc dù không hiểu được hết nhưng vẫn hiểu ý câu nói gì. Mình chật vật mãi chỗ này :(((

  2. Hi Mary 🙂 Mình không thấy file part 23 này trong folder (Đã có 22 part) trong trang "Danh sách phát": Thử thách Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 15 phút mỗi ngày ? Tại sao nhỉ? Bạn để lẫn vào Folder khác ah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *