Home » Thủ Thuật Tính Nhẩm – Tính Nhanh Căn Bậc Hai (Square root of ANY number instantly) | Thông tin có ích về thiết kế

Thủ Thuật Tính Nhẩm – Tính Nhanh Căn Bậc Hai (Square root of ANY number instantly) | Thông tin có ích về thiết kế

39 thoughts on “Thủ Thuật Tính Nhẩm – Tính Nhanh Căn Bậc Hai (Square root of ANY number instantly) | Thông tin có ích về thiết kế”

  1. Coach huong dan cua ban rat de hieu don Gian….thuc subla professional…. Moi ngay xem toi deu thich thu….nay toi da gan 70, tuoi roi

  2. Aaaaa hay quá ạ, em nay học lớp 12 sắp thi đh rồi mà giờ mới biết cách khai căn ko dùng casio, ngại quá :333

  3. Chú ơi nếu căn bậc của 2009 = 4 mà ra 2 trường hợp là 3/7 mà 4 × 5 = 20 ( 20 = 20 ) thì lúc đó số thứ 2 sẽ ra số nào vậy chú

  4. Cho em hỏi ạ nếu như mà căn bậc hai của 256 mà khi 2nhân vs 1 bằng 2 và bằng chữ số đầu tiên ở 256 thì nên lấy 4 hay 6

  5. bây giờ cấp 2 nên ai cũng không ghi dấu x mà ghi dấu chấm "." bài cũng được nên thôi thì cứ cho đi một like ok nha

Leave a Reply

Your email address will not be published.