Home » Tiếng Anh giao tiếp: Những mâu câu giới thiệu bản thân thông dụng [Học tiếng Anh giao tiếp #7] | Thủ thuật hữu ích về những câu giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh

Tiếng Anh giao tiếp: Những mâu câu giới thiệu bản thân thông dụng [Học tiếng Anh giao tiếp #7] | Thủ thuật hữu ích về những câu giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh

40 thoughts on “Tiếng Anh giao tiếp: Những mâu câu giới thiệu bản thân thông dụng [Học tiếng Anh giao tiếp #7] | Thủ thuật hữu ích về những câu giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh”

 1. 💗 Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề 💗
  ———————————————————————————————————————————————–
  ➤ Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả: http://bit.ly/PhuongphaphoctiengAnh
  ➤ Ngữ âm căn bản cho người mới bắt đầu (Mất gốc): http://bit.ly/NguAmCanBan
  ➤ Phát âm tiếng Anh chuẩn: http://bit.ly/PhatAmtiengAnhchuan
  ➤ Cách học từ vựng tiếng Anh siêu tốc PMS: http://bit.ly/CachhoctuVungtiengAnh
  ➤ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: http://bit.ly/TiengAnhgiaotiepcoban
  ➤ Cảm nhận học viên LANGMASTER: http://bit.ly/CamNhanHocVienLangmaster

 2. học anh văn 17 năm cuối cùng không biết người nước ngoài nói cái gì nhục nhã quá thua mấy bà bán vé số ở ninh kiều nữa. đi chơi gặp tây mấy bả nói chuyện như ăn gỏi. tự cho học cao mà không bằng người bán vé số. 😢😢😢😢😢

Leave a Reply

Your email address will not be published.