Home » Tiếng Thái Dễ Ợt Tập 4 – Học Thả Thính Với Sarawat và Phim Thái || Sunshine in Bangkok | Thông tin hữu ích về tiếng thái lan giao tiếp

Tiếng Thái Dễ Ợt Tập 4 – Học Thả Thính Với Sarawat và Phim Thái || Sunshine in Bangkok | Thông tin hữu ích về tiếng thái lan giao tiếp

31 thoughts on “Tiếng Thái Dễ Ợt Tập 4 – Học Thả Thính Với Sarawat và Phim Thái || Sunshine in Bangkok | Thông tin hữu ích về tiếng thái lan giao tiếp”

  1. Chị ơi e thích bài hát ถ้าเขาจะรัก quá mà không biết phát âm thế nào🥺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *