Home » Tiếng Trung giao tiếp : CHỦ ĐỀ ĂN,UỐNG( Đơn giản dễ học ) | Kinh nghiệm đơn giản nhất về từ vựng tiếng hoa theo chủ đề

Tiếng Trung giao tiếp : CHỦ ĐỀ ĂN,UỐNG( Đơn giản dễ học ) | Kinh nghiệm đơn giản nhất về từ vựng tiếng hoa theo chủ đề

43 thoughts on “Tiếng Trung giao tiếp : CHỦ ĐỀ ĂN,UỐNG( Đơn giản dễ học ) | Kinh nghiệm đơn giản nhất về từ vựng tiếng hoa theo chủ đề”

  1. Em góp ý 1 chút nhé. Nếu như mình bỏ nhạc đi hoặc để nhạc nhẹ bé 1 chút sẽ hoàn hảo hơn đó ạ.
    Cảm ơn cô giáo đã ra video hay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.