Home » Tính đơn điệu của hàm số – Môn Toán 12 – Thầy giáo: Nguyễn Công Chính | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế

Tính đơn điệu của hàm số – Môn Toán 12 – Thầy giáo: Nguyễn Công Chính | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế

44 thoughts on “Tính đơn điệu của hàm số – Môn Toán 12 – Thầy giáo: Nguyễn Công Chính | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế”

  1. mn ưi, ai có link video về "nhẩm 3 hệ số nhanh bằng pp che bàn tay" với "các bẫy sai lầm hay xảy ra" mà thầy có nhắc đến trong bài khum ạ? Cảm ơn mn nhìuuu!

  2. 1:52:7 thì khi x tăng thì y tăng xong cái ghi mũi tên xuống, xong cái bôi xong cái ghi xuống part 2 :))
    thầy lại thử tụi em 2 lần rồi :))

Leave a Reply

Your email address will not be published.