Home » Toàn cảnh vụ đánh ghen chấn động: nạn nhân bị r-ạch bụng, vùng k-í-n… nguy kịch tính mạng | Trọng án | Thông tin có ích nhất về maẫu hợp đồng lao động song ngữ

Toàn cảnh vụ đánh ghen chấn động: nạn nhân bị r-ạch bụng, vùng k-í-n… nguy kịch tính mạng | Trọng án | Thông tin có ích nhất về maẫu hợp đồng lao động song ngữ

21 thoughts on “Toàn cảnh vụ đánh ghen chấn động: nạn nhân bị r-ạch bụng, vùng k-í-n… nguy kịch tính mạng | Trọng án | Thông tin có ích nhất về maẫu hợp đồng lao động song ngữ”

  1. Chuyện rõ ràng như vậy mà công an bảo không có bằng chứng và không có người làm chứng chắc chắn người chủ mưu có tác động đến người nhận đơn

  2. Cậy chồng mình làm chủ tịch xã. mà người đàn bà này làm nhiều việc mất hết tính người .vậy mà không thấy bị bắt xử phạt. Công Lý ở đâu .pháp luật ở đâu ?

  3. Nói chung cư việc làm ăn k nên thân thiết với đàn ông có vợ ng ta cảnh cáo m thì m nên tự trọng bà Rớt cũng k nên hành xử như vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published.