Home » Toán học lớp 6 – So sánh phân số – Tiết 2 | Thông tin đơn giản nhất về thiết kế

Toán học lớp 6 – So sánh phân số – Tiết 2 | Thông tin đơn giản nhất về thiết kế

37 thoughts on “Toán học lớp 6 – So sánh phân số – Tiết 2 | Thông tin đơn giản nhất về thiết kế”

  1. em chào thầy ạ dạo này em bận học thêm không có thời gian xem video của thầy nay ngày nghỉ mới có thời gian xem.
    vẫn là câu huyền thoại thầy giản hay ghơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *