Home » Toán học lớp 7 – Bài 2 – Cộng, trừ số hữu tỉ | Kiến thức hữu ích về thiết kế

Toán học lớp 7 – Bài 2 – Cộng, trừ số hữu tỉ | Kiến thức hữu ích về thiết kế

24 thoughts on “Toán học lớp 7 – Bài 2 – Cộng, trừ số hữu tỉ | Kiến thức hữu ích về thiết kế”

  1. THầy dậy rất dễ hiểu nhưng em cảm thấy hơi nhanh ạ . Nhưng trong mùa dịch có thầy dậy chúng em cũng đỡ phần nào lo lắng cho năm hok Io 7 Cảm ơn thầy ạ 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published.