Home » Toán học lớp 7 – Bài 2 – Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, hình chiếu – Tiết 1 | Hướng dẫn hữu dụng nhất về thiết kế

Toán học lớp 7 – Bài 2 – Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, hình chiếu – Tiết 1 | Hướng dẫn hữu dụng nhất về thiết kế

34 thoughts on “Toán học lớp 7 – Bài 2 – Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, hình chiếu – Tiết 1 | Hướng dẫn hữu dụng nhất về thiết kế”

  1. Thầy mn có thể giải giúp mk bao này đc ko ạ! Mk kẻ hình rồi nhưng mk chưa bt cách lm :
    "Cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AH. Gọi N là hình chiếu của H trên AC. Gọi Y là trung điểm của HN. Cmr : AY vuông góc BN"

Leave a Reply

Your email address will not be published.