Home » Toán học lớp 7 – Bài 5 – Lũy thừa của một số hữu tỉ | Kinh nghiệm có ích về thiết kế

Toán học lớp 7 – Bài 5 – Lũy thừa của một số hữu tỉ | Kinh nghiệm có ích về thiết kế

34 thoughts on “Toán học lớp 7 – Bài 5 – Lũy thừa của một số hữu tỉ | Kinh nghiệm có ích về thiết kế”

  1. Thầy dảng rất hay, lúc em chưa vào để xem thì em chả hiểu một cái j luôn. Mà lúc em vào xem tí là hiểu. Rất cảm ởn thầy ạ

  2. Tại thầy mệt đau đầu nên cây bút cũng giống thầy hay sao ý. Thầy cố gắng dạy nên cây bút cũng cố ra mực. Chúc thầy khỏe mạnh ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.