Home » [Toán lớp 7] Giải bài tập trang 22 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1 | Kinh nghiệm hữu ích về thiết kế

[Toán lớp 7] Giải bài tập trang 22 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1 | Kinh nghiệm hữu ích về thiết kế

12 thoughts on “[Toán lớp 7] Giải bài tập trang 22 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1 | Kinh nghiệm hữu ích về thiết kế”

  1. Thầy ơi cho e hỏi tại sao (0,2)^5×3^5/0,2^5×0,2 mà sao lại bằng 3^5/0,2 vậy ạk mong thầy giải thích rõ lại giúp e ạk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *