Home » Tổng quan phát âm tiếng Anh: 44 ÂM IPA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU | Hướng dẫn hay nhất về đọc tiếng anh

Tổng quan phát âm tiếng Anh: 44 ÂM IPA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU | Hướng dẫn hay nhất về đọc tiếng anh

32 thoughts on “Tổng quan phát âm tiếng Anh: 44 ÂM IPA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU | Hướng dẫn hay nhất về đọc tiếng anh”

  1. Thật may mắn khi được xem video của cô.Xem xong em mới biết trước giờ mình có nhiều lỗi chưa sửa :3. chúc cô mạnh khỏe và ra nhiều video mới cho mn ạ

  2. Đoạn đầu video như nhìn thấy bản thân của hiện tại vậy 😅😂🤣 😫🤦 KHÔNG ĐƯỢC RỒI PHẢI HỌC THÔI 💪💪CỐ LÊN 🎉✍️

Leave a Reply

Your email address will not be published.