Home » [TOPIK 쓰기] Hướng dẫn viết TOPIK câu 51 쓰기 chuẩn từ NIIED topik.go.kr | Kiến thức có ích về đề thi viết topik trung cấp

[TOPIK 쓰기] Hướng dẫn viết TOPIK câu 51 쓰기 chuẩn từ NIIED topik.go.kr | Kiến thức có ích về đề thi viết topik trung cấp

28 thoughts on “[TOPIK 쓰기] Hướng dẫn viết TOPIK câu 51 쓰기 chuẩn từ NIIED topik.go.kr | Kiến thức có ích về đề thi viết topik trung cấp”

  1. Giọng C rất rõ ràng, dễ nghe cũng như lôi cuốn. Cách truyền đạt cũng khá hay. Đặc biệt luôn luôn trong tâm thái “ Chia sẻ kiến thức” chứ k phải “ dạy dỗ “ theo kiểu tự cao. Tuyệt vời và luôn ủng hộ C ạ ^^

  2. Nghe giọng cô giáo tôi bao lâu rồi mà nghe câu đầu cứ ngỡ ai khác cơ, hay giật mình nhớ ^^
    Đúng là giảng cho hàng triệu người nghe khác với mười mấy người ahihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *