Home » Trình độ Sơ cấp – Học tiếng Anh qua video Oxford English | Thông tin hữu ích về học tiếng anh qua video

Trình độ Sơ cấp – Học tiếng Anh qua video Oxford English | Thông tin hữu ích về học tiếng anh qua video

30 thoughts on “Trình độ Sơ cấp – Học tiếng Anh qua video Oxford English | Thông tin hữu ích về học tiếng anh qua video”

  1. Не зря учу английский. Практически всё понимаю, пора повышать уровень.)

  2. Trình độ của mình cần có từ để dễ hiểu video nhưng một số video chỉ có lời vậy yêu cầu họ trợ giúp để dễ hiểu thành thật cảm ơn các bạn nhé bye

Leave a Reply

Your email address will not be published.