Home » TỰ DƯNG | MV OFFICIAL – PHAN MẠNH QUỲNH | Thủ thuật có ích về thiết kế

TỰ DƯNG | MV OFFICIAL – PHAN MẠNH QUỲNH | Thủ thuật có ích về thiết kế

6 thoughts on “TỰ DƯNG | MV OFFICIAL – PHAN MẠNH QUỲNH | Thủ thuật có ích về thiết kế”

  1. MV nói về 1 câu chuyện có thật, PMQ đã dựa vào 2 nhân vật chính để sáng tác bài hát này, vừa nghe vừa đọc càng thêm xúc động 😢😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *