Home » Tự học Microsoft Word: Hướng dẫn làm CV (Hồ sơ xin việc) đẹp bằng Microsoft Word | Hướng dẫn có ích nhất về cách viết cv

Tự học Microsoft Word: Hướng dẫn làm CV (Hồ sơ xin việc) đẹp bằng Microsoft Word | Hướng dẫn có ích nhất về cách viết cv

16 thoughts on “Tự học Microsoft Word: Hướng dẫn làm CV (Hồ sơ xin việc) đẹp bằng Microsoft Word | Hướng dẫn có ích nhất về cách viết cv”

  1. sao lúc em vẽ shapes nó cứ hiện hình mỏ neo, em không thể nào tắt đi được, nên thao tác chỉnh sửa bằng phím không được, thầy chỉ em cách tắt đi mỏ neo được không ạ

  2. Em cảm ơn thầy vì video rất bổ ích này ạ. Em chỉ có 1 góp ý nhỏ là CV- curriculum vitae chứ k phải vitas ạ :D. Em rất mong thầy sẽ tiếp tục làm các video hấp dẫn khác ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *