Home » Tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu – Bài 8 Giáo trình Hán ngữ | Nguyễn Thành Luân | Hướng dẫn hữu ích về tự học tiếng trung cho người mới bắt đầu

Tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu – Bài 8 Giáo trình Hán ngữ | Nguyễn Thành Luân | Hướng dẫn hữu ích về tự học tiếng trung cho người mới bắt đầu

30 thoughts on “Tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu – Bài 8 Giáo trình Hán ngữ | Nguyễn Thành Luân | Hướng dẫn hữu ích về tự học tiếng trung cho người mới bắt đầu”

  1. Từ bài số 9 đến hết bài 75 ( Quyển 1 2 3 4 5 6 ) nằm trong khóa học online. Mọi người kết bạn ZALO 0972 399 396 hoặc gọi để biết thêm chi tiết nhé!

  2. Thầy ơi, thầy dạy rất hay và dễ hiểu, thầy ơi, sao không thấy bài 9 thầy ạ? Trò muốn học tiếp ạ…..

  3. 果。苹果。斤。公斤。公。几斤。了我吃发了。多。少。多少。快。元。角。毛。分。太。吧。橘。橘子。还。你还好吗。别。别的。怎。怎么。两。两块。一二三四五六七八九 。一百。零。供。一共。给。给你。找。想。蕉。香蕉。香蕉很好吃。葡萄。瓜。西瓜。南瓜。桃。桃子。草莓。

Leave a Reply

Your email address will not be published.