Home » Tự học tiếng Trung | Giáo trình boya | Bài 2 | Học tiếng Trung cấp tốc | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về tự học tiếng trung tại nhà

Tự học tiếng Trung | Giáo trình boya | Bài 2 | Học tiếng Trung cấp tốc | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về tự học tiếng trung tại nhà

34 thoughts on “Tự học tiếng Trung | Giáo trình boya | Bài 2 | Học tiếng Trung cấp tốc | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về tự học tiếng trung tại nhà”

  1. thầy ơi đối với từ "de" có thể dùng với sở hữu chỉ người không ạ? ví dụ như là bố mẹ của tôi, học sinh của tôi, thầy giáo của tôi?

  2. em đang học theo giáo trình này, may quá có thầy dạy trên youtube để có cơ hội ôn lại nghe lại lần nữa, 老师 谢谢!

  3. e chưa biết về giáo trình này. thầy ơi cho em hỏi là giáo trình này có lâu chưa với lại ở các nhà sách nó có không thầy.

  4. thầy giảng rất nhiệt tình👍hi vọng thầy sẽ kể thêm câu chuện về mỗi từ ms để dễ học hơn.hóng bài 3 của thầy😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *