Home » Tự học tiếng trung quốc – Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 3 bài 2 (bài 32) | Thông tin đơn giản nhất về tự học tiếng trung giao tiếp

Tự học tiếng trung quốc – Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 3 bài 2 (bài 32) | Thông tin đơn giản nhất về tự học tiếng trung giao tiếp

19 thoughts on “Tự học tiếng trung quốc – Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 3 bài 2 (bài 32) | Thông tin đơn giản nhất về tự học tiếng trung giao tiếp”

  1. Cho e hỏi, e dc phát bài nghe nội dung giống bài này 90% mà bài của e thì để bài7 k để tựa còn bài này là 32. Mn có biết bài nghe của e nằm trong sách nào k?

  2. Thầy ơi nếu có hần phiên âm và sub tiếng viêt nữa thì tốt vì chỉ có nghe thế này thì phải có ốn từ rất chắc mới hiểu hết được lời thoại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *