Home » Tự học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 (bài 10) | Thông tin hữu ích về giáo trình hán ngữ quyển 1

Tự học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 (bài 10) | Thông tin hữu ích về giáo trình hán ngữ quyển 1

29 thoughts on “Tự học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 (bài 10) | Thông tin hữu ích về giáo trình hán ngữ quyển 1”

  1. Nếu mà chữ 在 đứng trước động từ thì mk vd 9:38 (tôi sống ở nhà số 9…) địa chỉ phải đứng trước và chữ 住 phải đứng cuối chứ ạ? E đang thắc mắc. Ai bt giải thích cho e vs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *