Home » Tự học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 (bài 5) | Chia sẻ có ích về giáo trình hán ngữ quyển 1

Tự học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 (bài 5) | Chia sẻ có ích về giáo trình hán ngữ quyển 1

38 thoughts on “Tự học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 (bài 5) | Chia sẻ có ích về giáo trình hán ngữ quyển 1”

  1. Bài giảng hay nhưng nếu phần từ mới chậm hơn 1 chút và cách viết hoặc cách nhớ thì tốt ạ ❤❤
    Cảm ơn tiếng trung Ánh Dương nhiều ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *