Home » Tự học tiếng Trung từ con số 0 bắt đầu từ đâu? | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về học tiếng anh bắt đầu từ con số 0

Tự học tiếng Trung từ con số 0 bắt đầu từ đâu? | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về học tiếng anh bắt đầu từ con số 0

16 thoughts on “Tự học tiếng Trung từ con số 0 bắt đầu từ đâu? | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về học tiếng anh bắt đầu từ con số 0”

  1. Nhưng em thấy muốn xem phim để học thì phải có nền tảng ngữ pháp, từ vựng căn bản rất vững rồi (HSK5+), chứ k mình xem phim sẽ bị cuốn vào phim thay vì học vì nghe k hiểu đc nhiều á

  2. A cho e hỏi là, a tự tiếng Trung đc bao lâu rồi ạ và lý do nào mà a lại có duyên và học tiếng Trung ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *