Home » Tự học tiếng Trung: Từ vựng hsk 1 (phần 1) | Hướng dẫn có ích về tự học tiếng trung tại nhà

Tự học tiếng Trung: Từ vựng hsk 1 (phần 1) | Hướng dẫn có ích về tự học tiếng trung tại nhà

19 thoughts on “Tự học tiếng Trung: Từ vựng hsk 1 (phần 1) | Hướng dẫn có ích về tự học tiếng trung tại nhà”

  1. Cảm ơn cô nhiều ạ. Nhưng nếu có thể cô có thể phân tích các bộ thủ tạo thành chữ thì với học sinh mới học nhưn em sẽ nhớ được dễ dàng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.