Home » TỪ VỰNG – Ở NHÀ : HỌC TIẾNG ANH VỚI ETHAN | Thủ thuật có ích nhất vì sao phải học tiếng anh

TỪ VỰNG – Ở NHÀ : HỌC TIẾNG ANH VỚI ETHAN | Thủ thuật có ích nhất vì sao phải học tiếng anh

27 thoughts on “TỪ VỰNG – Ở NHÀ : HỌC TIẾNG ANH VỚI ETHAN | Thủ thuật có ích nhất vì sao phải học tiếng anh”

  1. Công nhận là cái này dễ học hơn thật, nhưng mà thầy ethan có thể nào đặt câu với những từ mà Ethan vừa nói để mọi người biết được là cái từ đó phát âm như nào khi được thêm vào câu nói được không thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *