Home » Từ vựng tiếng Anh cơ bản – 100 TỪ TỪ THỨ NHẤT [Tiếng Anh giao tiếp Langmaster] | Thủ thuật có ích nhất về thịnh vượng tiếng anh

Từ vựng tiếng Anh cơ bản – 100 TỪ TỪ THỨ NHẤT [Tiếng Anh giao tiếp Langmaster] | Thủ thuật có ích nhất về thịnh vượng tiếng anh

50 thoughts on “Từ vựng tiếng Anh cơ bản – 100 TỪ TỪ THỨ NHẤT [Tiếng Anh giao tiếp Langmaster] | Thủ thuật có ích nhất về thịnh vượng tiếng anh”

  1. năm nay em lên lớp 6…mong cô làm clip về lớp 6 để em có thể lên lớp và em xin cô hãy ra clip càn sớm càm tốt vì em gần đi học lại rồi

  2. Cho em hỏi là: em tra từ vựng trên từ điển thì nó có rất nhiều nghĩa vậy mình phải học hết tất cả nghĩa hay chỉ học nghĩa chủ yếu thôi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.