Home » Ứng Dụng Của Tích Phân (Buổi 1) Tính diện tích hình Phằng & Thể Tích Vật Thể | Thầy Nguyễn Phan Tiến | Thủ thuật đơn giản nhất về thiết kế

Ứng Dụng Của Tích Phân (Buổi 1) Tính diện tích hình Phằng & Thể Tích Vật Thể | Thầy Nguyễn Phan Tiến | Thủ thuật đơn giản nhất về thiết kế

25 thoughts on “Ứng Dụng Của Tích Phân (Buổi 1) Tính diện tích hình Phằng & Thể Tích Vật Thể | Thầy Nguyễn Phan Tiến | Thủ thuật đơn giản nhất về thiết kế”

  1. Thầy ơi: khi đề bài mà cho ba đường thẳng phải vẽ hình mí lm đc thì e ko bt vẽ. Thầy có cách nào để e vẽ đc hình trong ứng dụng tích phân ko ạ.

  2. Thầy ơi tự nhiên tới ng hàm tích phân e bị ko hỉu lắm. Thầy có thể dán link hết mấy clip liên qan đến nguyên hàm tích phân cho e đc ko,😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *