Home » Vận tốc – Bài 2 – Vật lý 8 – Cô Phạm Thị Hằng (HAY NHẤT) | Kiến thức có ích nhất về thiết kế

Vận tốc – Bài 2 – Vật lý 8 – Cô Phạm Thị Hằng (HAY NHẤT) | Kiến thức có ích nhất về thiết kế

25 thoughts on “Vận tốc – Bài 2 – Vật lý 8 – Cô Phạm Thị Hằng (HAY NHẤT) | Kiến thức có ích nhất về thiết kế”

  1. Cô ơi e có thắc mắc phần bài tập 4 nếu làm theo cách 2 sẽ ra 15,12 nếu làm tròn ms ra đc thì mik nên chọn cách 1 đk cô

Leave a Reply

Your email address will not be published.