Home » VẬT LÍ 6 – BÀI 23 THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ – SÁCH GIÁO KHOA #mshanh #vatli6 | Kinh nghiệm hữu ích về thiết kế

VẬT LÍ 6 – BÀI 23 THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ – SÁCH GIÁO KHOA #mshanh #vatli6 | Kinh nghiệm hữu ích về thiết kế

35 thoughts on “VẬT LÍ 6 – BÀI 23 THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ – SÁCH GIÁO KHOA #mshanh #vatli6 | Kinh nghiệm hữu ích về thiết kế”

  1. Em chào cô ạ ✌✌✌
    Cô giảng hay và dễ hiểu! Em rất thích những bài giảng của cô.😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *