Home » | Vật Lý 8 | Bài 9 – Giải bài tập áp suất khí quyển | Hướng dẫn đơn giản nhất về thiết kế

| Vật Lý 8 | Bài 9 – Giải bài tập áp suất khí quyển | Hướng dẫn đơn giản nhất về thiết kế

33 thoughts on “| Vật Lý 8 | Bài 9 – Giải bài tập áp suất khí quyển | Hướng dẫn đơn giản nhất về thiết kế”

  1. Cho em hỏi ạ. Bài 9.10 câu a bảo là p khí quyển = p thủy ngân nhưg sao câu b, p của nc + khí quyển cx = p thủy ngân ạ

  2. áp suất khí quyển tại đỉnh của một toà nhà cao tầng là bao nhiêu mmhg ,n/m^2.Biết toà nhà đó có 60 tầng, mỗi tầng cao 3m và áp suất khí quyển tại mặt đất là 760mmhg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *