Home » Vật lý lớp 6 – Bài 24 – Sự nóng chảy và sự đông đặc | Thông tin hữu ích về thiết kế

Vật lý lớp 6 – Bài 24 – Sự nóng chảy và sự đông đặc | Thông tin hữu ích về thiết kế

46 thoughts on “Vật lý lớp 6 – Bài 24 – Sự nóng chảy và sự đông đặc | Thông tin hữu ích về thiết kế”

  1. Cảm ơn thầy em bị mất căn bản từ bài này nhờ có thầy giảng em hiểu rồi ạ 😊❤️ em đã like và đăng ký cho thầy rồi ạ !

  2. Hay ko khải phải là rất hay ko phải .Phải là cực kì hay ko phải phải là cực kì hay và cực kì hấp dẫn đến từ vị trí thầy quang(⌐■-■)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *