Home » Vật lý lớp 6 – Bài 3 – Đo thể tích chất lỏng | Thông tin có ích nhất về thiết kế

Vật lý lớp 6 – Bài 3 – Đo thể tích chất lỏng | Thông tin có ích nhất về thiết kế

20 thoughts on “Vật lý lớp 6 – Bài 3 – Đo thể tích chất lỏng | Thông tin có ích nhất về thiết kế”

  1. cảm ơn thầy đã bỏ thời gian để giảng cho chúng em học.Bây giờ đang giãn cách xã hội chả đc đi hc gì cả.Nên em ở nhà mở kênh của thầy nghe thầy giảng em rất dễ hiểu.Cảm ơn thầy nhìu nhìu ạ🥰🥰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *