Home » Vật lý lớp 7 – Bài 28 – Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song | Thủ thuật đơn giản nhất về thiết kế

Vật lý lớp 7 – Bài 28 – Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song | Thủ thuật đơn giản nhất về thiết kế

36 thoughts on “Vật lý lớp 7 – Bài 28 – Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song | Thủ thuật đơn giản nhất về thiết kế”

  1. 8u76yt5rewsedrt6y789oijhG1tyujikmnbghujnmbvg
    hjn bvcdthjnbgyuik,mnbvftyuiol,mnbvcxsertyuijn bvcxsdertyhuhgcdsertyuiopoijhgfdsaasđF1ghtrữzc
    d1fgcdfvbgfvbgt0 vfgvfrgtbvfcdsxzaaxedfrgbv kjhgfdsdrt6y7u8iokjhGyu43

  2. {|{|84{|{8><{|73{{}|{|774{|8|{|{|7>|>|773{4>|{|7|{|{|{|7|{|{7|{|{|>{|820~0[~{~>>373{39[]{}|#&#7=€&=£$£$^$£$£$&÷83030¥÷^÷&#&$^£$&=_=€=€378÷^#,?$()=£=£3=&4£=(=€4£49=¥=€£=8=&€£$$&)$£=94¥=¥9=&=£=&$&=&&1×:×^×/#_&$^3:=&$^;:

  3. Thầy ơi giải bài này giúp em được không ạ?
    Cho mạch điện mắc song song. Biết cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là U1=3V. Hỏi cường độ dòng điện qua khóa K và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là bao nhiêu?

Leave a Reply

Your email address will not be published.