Home » Vật lý lớp 8 – Bài 6 – Lực ma sát – Tiết 2 | Thông tin có ích về thiết kế

Vật lý lớp 8 – Bài 6 – Lực ma sát – Tiết 2 | Thông tin có ích về thiết kế

23 thoughts on “Vật lý lớp 8 – Bài 6 – Lực ma sát – Tiết 2 | Thông tin có ích về thiết kế”

  1. Thầy ơi câu c7 em thấy phải có hại vì lực ma sát thấp nên nó ít giữ được vững cho chúng ta nên chúng ta dễ bị trơn té ạ
    Mong phản hồi từ thầy ạ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *