Home » Vẻ đẹp của phụ nữ Hàn – Nhật qua một 100 năm | Thông tin có ích trang phục nhật bản qua các thời kỳ

Vẻ đẹp của phụ nữ Hàn – Nhật qua một 100 năm | Thông tin có ích trang phục nhật bản qua các thời kỳ

25 thoughts on “Vẻ đẹp của phụ nữ Hàn – Nhật qua một 100 năm | Thông tin có ích trang phục nhật bản qua các thời kỳ”

  1. Tại vì người đóng trên xấu nên để kiểu gì cx xấu . Thử cho Nhật Bản là ca sĩ Mina + Momo, Hàn là Hani + Junghwa thử, kiểu gì chả xinh .

  2. Mình thấy hàn quốc và Việt nam rất giống nhau về sự khác biệt của bắc và nam, bắc thường là những cô gái bộ đội, nông dân chiến đấu, còn ở miền nam thường là những cô gái gái bán hoa vì bị nước ngoài xâm chiếm đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published.