Home » VẼ NỐI TIẾP – VẼ ĐƯỜNG CONG HÌNH HỌC [VẼ KỸ THUẬT – ĐỒ HỌA KỸ THUẬT – ENGINEERING DRAWING] | Thông tin đơn giản nhất về thiết kế

VẼ NỐI TIẾP – VẼ ĐƯỜNG CONG HÌNH HỌC [VẼ KỸ THUẬT – ĐỒ HỌA KỸ THUẬT – ENGINEERING DRAWING] | Thông tin đơn giản nhất về thiết kế

2 thoughts on “VẼ NỐI TIẾP – VẼ ĐƯỜNG CONG HÌNH HỌC [VẼ KỸ THUẬT – ĐỒ HỌA KỸ THUẬT – ENGINEERING DRAWING] | Thông tin đơn giản nhất về thiết kế”

  1. Cảm ơn cô rất nhiều video rất hữu ích ạ. Chúc cô nhiều sức khỏe và ra nhiều video mới. Cô có thể làm hướng dẫn ứng dụng các đường nối tiếp này vào vẽ mỏ neo ko cô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *