Home » Vẽ thửa đất theo dữ liệu đo Góc và Cạnh. | Kiến thức đơn giản nhất về thiết kế

Vẽ thửa đất theo dữ liệu đo Góc và Cạnh. | Kiến thức đơn giản nhất về thiết kế

10 thoughts on “Vẽ thửa đất theo dữ liệu đo Góc và Cạnh. | Kiến thức đơn giản nhất về thiết kế”

  1. Hihi. Clip này các bạn mới đang theo học ngành trắc địa rất cần. Khi dùng máy kinh vĩ để đo chi tiết góc và cạnh.

  2. Hay lắm ad à. Trước giờ tôi không biết cách nhập góc ở trong Autocad nhờ clip này mà mình biết được. Cám ơn bạn đã chia sẽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *