Home » Vietjet Air Delay | Thông tin hay nhất về vietjet air delay

Vietjet Air Delay | Thông tin hay nhất về vietjet air delay

2 thoughts on “Vietjet Air Delay | Thông tin hay nhất về vietjet air delay”

  1. nói chung là hãng này làm ăn thiếu chuyên nghiệp lắm. nên lần sau mọi người có đi thì đi vietnam airlines đắt một chút nhưng giờ giấc cũng ổn định hơn. vietnam airlines cũng delay nhưng nó ít xảy ra,chứ ko như hãng này delay hoài à

Leave a Reply

Your email address will not be published.