Home » VTV7 | Chinh phục kỳ thi | Sinh học | Số 1 | Cơ chế di truyền và biến dị | Chia sẻ có ích nhất về thiết kế

VTV7 | Chinh phục kỳ thi | Sinh học | Số 1 | Cơ chế di truyền và biến dị | Chia sẻ có ích nhất về thiết kế

33 thoughts on “VTV7 | Chinh phục kỳ thi | Sinh học | Số 1 | Cơ chế di truyền và biến dị | Chia sẻ có ích nhất về thiết kế”

  1. Phút 7:51 cô giáo nói nhầm nha, một chu kỳ xoắn có chiều dài là 34 A chứ ko phải 3,4; và 3,4 là chiều dài của một nucleotit, nhưng bài giảng rất hay

Leave a Reply

Your email address will not be published.