Home » | What Is | 3D Artist Là Gì ? | 3D Easy | | Chia sẻ đơn giản nhất về thiết kế

| What Is | 3D Artist Là Gì ? | 3D Easy | | Chia sẻ đơn giản nhất về thiết kế

19 thoughts on “| What Is | 3D Artist Là Gì ? | 3D Easy | | Chia sẻ đơn giản nhất về thiết kế”

  1. modeoling bằng 3d max . M muốn theo làm họa hình 3d mà thấy mn làm bằng phần mềm 3d maya ko thấy ai dùng 3d max cả . Mn cho m xin lời khuyên nên dùng phần mềm nào vào theo ngành natf thì cần những gì với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *