HỌC TIẾNG NHẬT

Will, Be Going To, Present Simple & Present Continuous for the Future | Kinh nghiệm đơn giản nhất will be going to present continuous

Công Nam

Xin chào các bạn, mình là Công Nam là người chiụ trách nhiệm chính cho mọi hoạt động tin tức của web này. Mọi thông tin mình cung cấp các bạn đều có thể tham khảo nhé!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button