Form đăng ký xét tuyển học bạ Online

  Họ & tên:

  Ngày sinh:

  Giới tính:

  Số CCCD:

  Nơi sinh:

  Hộ khẩu:

  Học lực lớp 12:

  Điểm trung bình lớp 12:

  Hạnh kiểm lớp 12:

  Học lực lớp 11:

  Điểm trung bình lớp 11:

  Hạnh kiểm lớp 11:

  Học lực lớp 10:

  Điểm trung bình lớp 10:

  Hạnh kiểm lớp 10:

  Năm tốt nghiệp/ Dự kiến năm tốt nghiệp:

  Nơi tốt nghiệp:

  Ngành học xét:

  Địa chỉ nhận giấy báo:

  Địa chỉ email:

  Số điện thoại thí sinh: