SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ

SỨ MỆNH

Cao Dang Stc1
  • Sứ mệnh: Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn được thành lập với nhiệm vụ và sứ mệnh là nơi đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có trí tuệ, năng lực cao nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.. Đặc biệt, STC là cầu nối gắn liền giữa người học và doanh nghiệp, tạo ra môi trường học tập thực học – thực nghiệp.

TẦM NHÌN

Gioi Thieu Stc
  • Tầm nhìn: Đến năm 2025 Cao đẳng Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn sẽ trở thành trường cao đẳng có chất lượng đào tạo uy tín tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

GIÁ TRỊ

Cao Dang Stc
  • Giá trị cốt lõi: Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn luôn lấy người học làm yếu tố cốt lõi, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo nghề và nhu cầu của xã hội. STC mang đến cho người học môi trường tri thức, sáng tạo và phát triển.